«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Şənbə günü, 2024-05-25, 3:05 AM
Main » Files » Qadın hüququ » Qanunvericilikdə

2009-09-12, 5:36 AM
 
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin
SİYAHISI

XIII. RADİOTEXNİKA VƏ ELEKTRON SAHƏSİ

     (...əvvəli ötən sayımızda)

    
Elektron texnikasının ümumi peşələri

     Sobalarda kristallizatorda maqnit ərintilərinin tökücüsü; bilavasitə termobarokameraların daxilində olmaq şərtilə + 280 S və° S və aşağı temperaturda elektron texnikası cihazlarının sınaqdan yuxarı, – 600 keçirilməsi ilə məşğul olan detalların və cihazların sınaqçısı; şooərintilərin və vismutun əridicisi.
    
XIV. UÇAN APARATLARIN İSTEHSALI VƏ TƏMİRİ

     Etilli benzinlə işləmiş motorların və aqreqatların təmiri ilə məşğul olan aviomühərriklərin və aqreqatların təmiri üzrə çilingər.
    
XV. GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ

     Vibrasiya stolunda, vibrasiya meydanında, kasset qurğularında və əl vibratorları ilə işlə məşğul olan dəmir-beton gəmilərin armaturçusu; isti əymə ilə məşğul olan gəmi əyicisi; gəmi qazançısı; çənlərdə, ikinci dib sahəsində, isti yeşiklərdə və gəminin digər çətin keçilən sahələrində, rəng işləri ilə, habelə göstərilən sahələrində köhnə rəngin təmizlənməsi işi ilə məşğul olan rənqsaz, gəmi izolyasiyaçısı; isti işlərdə məşğul olan gəmi məmulatlarının hazırlanması üzrə misqər; gəminin bağlı bölmələrində işləyən gəmi dülgəri; yanaşıdurma; zavod və dövlət sınaqlarında təhvilvermə komandasının işçiləri; əl pnevmatik alətləri ilə işləyən gəmi kəsicisi; suüstü gəmilərin bölmələrdə, bloklarda və tərsanələrdə quraşdırılmasında öz işini daima elektrobirləşdirmə, qazla kəsmə və əl pnevmatik alətilə metalın emalı ilə əvəzləşdirməklə, eləcə də gəmilərin təmiri ilə məşğul olan gəmilərin metal korpuslarının yığıcısı; təmir zamanı gəmilərin daxilində quraşdırma işləri ilə məşğul olan gəmi çilingəri-quraşdırıcısı; gəmi təmirçisi-çilingər, gəmilərin daxilində işlə məşğul olan çilingər-gəmi təmirçisi; bağlı otaqlarda və gəmilərin daxilində gəmi dizellərinin tənzimlənməsi və sınağı ilə məşğul olan qurğu və aparatların sınağı üzrə çilingər mexanik; gəmi-takelajçı; gəmi boruçəkənləri.
     (ardı var...)

Category: Qanunvericilikdə | Added by: IslamQadini
Views: 1171 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]