«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Şənbə günü, 2024-05-25, 1:25 AM
Main » Files » Qadın hüququ » Qanunvericilikdə

2009-09-12, 5:53 AM
 
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin
SİYAHISI

DAŞIN EMALI VƏ DAŞTÖKMƏ MƏMULATLARININ İSTEHSALI

     (...əvvəli ötən sayımızda)

     Daştökmə məmulatlarının tökücüsü; daşyonan; daşbişirən; diabazlı çınqılın ovuntu vəziyyətinə xırdalanmasında məşğul olan dəyirman maşinisti; daşın emalı üzrə cihazların sazlayıcısı; daşın mişarlayıcısı; daşın frezerçisi.
    
XXIII. DƏMİR-BETON, BETON MƏMULATLARI VƏ KONSTRUKSİYALARININ İSTEHSALI

     Dəmir-beton və beton məmulatlarının doğrayıcısı; dəmrir-beton və beton məmulatlarının qəlibçisi.
    
XXIV. İSTİLİK KEÇİRMƏYƏN MATERİALLARIN İSTEHSALI

     Bitumçu; vaqrançı.
    
XXV. YUMŞAQ DAM ÖRTÜYÜNÜN VƏ HİDROİZOLYASİYA MATERİALLARIN İSTEHSALI

     Bişirmə çənlərinin doldurucusu.
    
XXVI. ŞÜŞƏ VƏ ŞÜŞƏ MƏMULATLARININ İSTEHSALI

     Kvars üfürən fəhlə (diametri 100 mm və divarın qalınlığı 3 mm-ə qədər olan məmulatların istehsalında məşğul olanlardan başqa); civədən istifadə etməklə görülən işlərdə məşğul olan güzgülərin boyaqçısı; kvarsəridən fəhlə; qurğuşunlu sülükədən istifadə etməklə əl ilə görülən işlərdə məşğul olan şixtələrin tərtibçisi; xalmçı.
    (ardı var...)
    

Category: Qanunvericilikdə | Added by: IslamQadini
Views: 991 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]