«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Şənbə günü, 2024-05-25, 2:02 AM
Main » Files » Qadın hüququ » Qanunvericilikdə

2009-09-12, 6:08 AM
 
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin
SİYAHISI

XXXVIII. XALQ TƏSƏRRÜFATININ BÜTÜN SAHƏLƏRİ ÜÇÜN ÜMUMİ OLAN FƏHLƏ PEŞƏLƏRİ

     (...əvvəli ötən sayımızda)

     Akkumulyatorçu; antenaçı-dirkəçi; bitum bişirən; aerokirşə sürücüsü; dalğıc; zərərli iş şəraitli olan sexlərdə məşğul olan yükləyicinin sürücüsü; qazçı; qazdanxilasedici; yükvuran; desant-yanğınsöndürən, paraşutçu-yanğınsöndürən; ultrasəs nəzarəti üzrə defektoskopçu; açıq civənin əl ilə dozalaşdırılması ilə məşğul olan civə dozalaşdırıcısı; əl ilə odundoğrayan; əl işləri ilə məşğul olan yerqazan; isti qazanların təmiri ilə məşğul olan qazançı; qazantəmizləyən; qurğuşunlu boyaqların əl ilə hazırlanmasında məşğul olan boyaqəzən; tutumların içində, tərkibində qurğuşun, ətirli və xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər olan lak və boya materiallarının tətbiqi ilə rəngləmə ilə, həmçinin həmin lak və boya materiallarının tətbiqi ilə örtülü kameralarda irihəcmli məmulatların purverizatorlarla rənglənməsi ilə məşğul olan rəngsaz; üzvi həlledicilər rənglərin və qurğuşun tərkibli rənglərin pnevmatik səpələnməsi ilə rəngləmə işlərində məşğul olan rəngsaz; buldozer mşinisti; zərərli iş şəraiti olan sexlərdə məşğul olan kran maşinisti (krançı); dənizdə işlə məşğul olan kran maşinisti (krançı); əl ilə boşaldılmada növbə ərzində bir maşinistə (ocaqçıya bərk mineral və torf yanacağının 2500 kq artıq sərf edilməsi ilə buxar və suqızdırma qazanlara xidmətlə məşğul olan qazan maşinisti (ocaqçı); oduncaqdan alınmış taxta-şalbanın və alınan məmulatların hopdurucusu; üzən kranların maşın komandasının işçiləri; açıq halda metal civə ilə işlə məşğul olan işçilər (effektli havadəyişməsi təmin olunan iş yerində qurğu və yarımavtomatlarda məşğul olanlardan başqa aşağıdakı işlərdə məşğul olan fəhlələr: kükürdlü neftin, onun emalında alınan və neft qazı tərkibli məhsulların, tutumların (rezervuarların, sisternaların, barjaların və s.) təmizlənməsində; bilavasitə yanğınların söndürülməsi ilə bağlı işlərdə; etil mayesi ilə benzin qarışığının düzəldilməsində; ç) gəmi və dəmiryol sisternlərində, maye yanacağın gəmi tankerində və neftdaşıyan gəmilərdə, kofferdamlarda, for və axterpiklərdə, zəncirvari yeşiklərdə, diblərarası və bortlararası və başqa çətin əlçatan yerlərdə təmizləmə, qaşıma və rəngləmə işlərində; 4 m-dən artıq hündürlüyü olan ağaclardan toxumların yığılmasında; ciləvi düzləndiricilərin tənzimlənməsində; ə) əlaqə şəbəkəsinin, həmçinin 10 m-dən artıq hündürlükdə işləyən elektrik ötürücüsü hava xəttlərinin quraşdırılması, təmiri və xidmətində; gəm takelaj işlərinin yerinə yetirilməsi ilə üzən vasitələrə xidmətdə pekin üyüdülməsi ilə məşğul olan üyüdücü; kanalizasiyaya şəbəkəsinin təmizlənməsi ilə məşğul olan qəza-bərpa işlərinin çilingəri; körpü çilingəri; avadanlıqların quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan akelajçı; borulrın təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici; bacaların və sobaların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici; əl ilə elektrik qayanaqçısı, avtomatlaşdırılmış və yarım avtomatlaşdırılmış maşınlarda elektrik qaynaqçısı, qapalı qablarda (qazanlarda, rezervuarlarda və s.) yerinə yetirilən işlə məşğul olan qaz qaynaqçısı, qaz kəsicisi.
     (ardı var...)
    
Category: Qanunvericilikdə | Added by: IslamQadini
Views: 1792 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]