«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Şənbə günü, 2024-07-20, 10:49 PM
Main » Files » Islamda qadinlar » Xanimlar ucun (

2012-05-03, 9:31 AM
İSLAMDA QADININ YERİ -1


İnsan oğlu bu dünyaya ayaq basıb toplu olaraq yaşadığı gündən bəri həm təbii olaraq meydana gəlişi və həm də ictimai həyatını davam etdirmək üçün qadın cinsinə ehtiyac duymuş, heç bir zaman kişi həyat və davamlılığında qadından ehtiyacsız olmamışdır.
Bəşər cəmiyyəti, istər vəhşi insan olsun istər mədəni həyat yolunu davamlı, ənənə və adətlər, ədalətliyanə və ya zalımca qanunlar kimi bir sıra qaydaların sayəsində qat etmişdir.
İşdə bu səbəblə qadın cinsi barəsində də hər qəbilə, hər qövm və hər soy və millət arasında xüsusi bir sıra qaydalar tətbiq olunmaqda idi.
Bir bəşər cəmiyyətindən tətbiq olunan bütün  adət və qaydaların su, hava, bölgə, mühit və həyat məhkumluğu şərtləri vs. nin bir sıra təbii faktor və şərtlərdən qaynaqlandığı kimi təbiətdə hökm sürən dəyişmə və təkamül qanunu təbiətin madlülü olan ictimai qaydalarda da özünü göstərməkdə və təsir buraxmaqdadır;
qadın haqqında tətbiq olunan qaydalar da bu ümumi hökmdən istisna olmamış, insanoğlunun həyat istiqamətində dəyişmə və təkamülə səbəb olmuş, mükəmməlliyə doğru -əlbəttə çox yavaş bir şəkildə- irəliləmişdir.
Cəmiyyətdə qadının mövqesini, dəyişmə və təkamülünü bu maddələrdə yekunlaşdırmaq mümkündür:
Birinci mərhələ: Qadın, primitiv insan cəmiyyətlərində insan cəmiyyətinin bir parçası sayılmırdı və heç bir şəkildə ictimai ağırlığa sahib deyildi, qadına qarşı insanın bir heyvana davranması kimi davran ılıyordu.
İnsanoğlu, xüsusi həyat bölgəsində hədəfi olan və təbii məqsədlərini izləyən vəhşi heyvanı məşğulluq və istismar saikiyle və ehtiyaclarından ötəri məşğulluq edər və insani mənfəətləri istiqamətində mülkiyyətinə keçirər,
onun ətindən, dərisindən, yunundan, sümüyündən, südündən, qanından, güc və qüvvətindən və hətta onun nəcisindən faydalanar və onu ictimai həyatına soxub bəsləməsinə baxmayaraq ona heç bir haqq tanımaz.
İnsan mülkiyyətindəki evcil heyvanlarının yeyib içməsi və cütləşməsini təmin edirsə və onların ehtiyaclarını aradan qaldırırsa, onların da insan kimi şüurlu, iradəli və canlı varlıqlar olub müəyyən bir hüquqa sahib olduqları üçün deyil, onlardan gözlədiyi mənfəətləri üçündür.
İnsanın məşğulluğundakı evcil heyvanlardan birinə bir zərər toxundurulacaq olarlar da nəticədə o zərəri verən adamı cəzalandırsalar o adamın o heyvanın sahibinin haqqlarından birini tapdaladığı və bu vəsiləylə bir cinayət törətdiyi üçündür, o heyvanın insan cəmiyyətində bir hüququ olduğu üçün deyil.
İnsanoğlu öz  dinclik və rahatlığını təmin etmək üçün hər gün kimyəvi dərmanlayar istifadə edərək milyardlarca zərərli mikrob və həşaratları ortadan qaldırmaqda, bəslənmək və digər ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün milyonlarla heyvanı öldürər və bundan ötəri ən kiçik bir cinayət törətmiş olmaq duyğusuna belə qapılmaz.
Qadın da qanunun insan cəmiyyətlərində bu vəziyyətdə idi; tarixin göstərdiyi və vəhşi qövmlərin və mütərəqqiliklərin ətrafında yaşayan insanların əsərlərindən aydın olduğu kimi insanoğlunun tarixində çox uzun bir zaman (bəlkə də milyonlarla il) müddətində qadın insan cəmiyyətində bir parazit hökmündə idi və insan cəmiyyətində heç bir haqqa sahib deyildi.
Cəmiyyətdəki varlığı və insanlar arasında qorunmasının tək səbəbi, cəmiyyətin haqqlarından faydalanmaq deyil, cəmiyyətin bir sıra ehtiyaclarını aradan qaldırmaq idi. Yayla və ya qışlağa köçdüklərində əşyaları daşımaq, yanacaq yığmaq, balıq ovlamaq, kişilərin evlərinə xidmət, uşaqları yetişdirmək və xəstəyə baxmaqla   kimi alçaq və dəyərsiz işlər qadının etməsi lazım olan vəzifələr idi.

 tebyan.net
Category: Xanimlar ucun ( | Added by: IslamQadini
Views: 888 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]