«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Cümə günü, 2023-12-08, 10:32 PM
Main » Articles » Mizanul – hikmət (1-ci cild) » Bəlalar

Bəlalar
Bəlalar
184.Allahın Peyğəmbəri(s):«Zirəkliyin bəlası özünü tərifləmək, şücaətin bəlası həddini aşmaq, güzəştin bəlası minnət, gözəlliyin bəlası qürur, ibadətin bəlası süstlük, danışmağın bəlası yalan, elmin bəlası unutqanlıq, səbrliliyin bəlası səfehlik, əsl-nəcabətliliyin bəlası öyünmək və səxavətliliyin bəlası israfdır.»
185.Allahın Peyğəmbəri(s):«Dinin bəlası nəfsani istəklərdir.»
186.İmam Əli (ə):«Hər şeyin bəlası var və elmin bəlası unutqanlıqdır. İba¬dətin bəlası riya, ağlın bəlası xudpəsəndlik, nəcabətliliyin bəlası təkəb¬bür, zirəkliyin bəlası özünü tərifləmək, əliaçıqlığın bəlası israf, həyanın bə¬la¬sı acizlik, səbrliliyin bəlası xarlıq və güclülüyün bəlası pis danışmaq və pis rəftardır.»
187.İmam Əli (ə):«Qorxu bəladır.»
188.İmam Əli (ə):«Nəfsi istək ağılların bəlasıdır.»
189.İmam Əli (ə):«İmanın bəlası şirkdir.»
190.İmam Əli (ə):«Yəqinliyin bəlası şəkkdir.»
191.İmam Əli (ə):«Nemətlərin bəlası nankorluq, naşükrlükdür.»
192.İmam Əli (ə):«İtaətin bəlası itaətsizlikdir.»
193.İmam Əli (ə):«Əsilzadəliyin bəlası təkəbbürdür.»
194.İmam Əli (ə):«Ağıllılığın bəlası hiyləgərlikdir.»
195.İmam Əli (ə):«İbadətin bəlası riyakarlıqdır.»
196.İmam Əli (ə):«Səxavətin bəlası minnət qoymaqdır.»
197.İmam Əli (ə):«Dinin bəlası bədgümanlıqdır.»
198.İmam Əli (ə):«Ağlın bəlası nəfsi istəklərdir.»
199.İmam Əli (ə):«Böyüklük və izzətin bəlası qəzavü-qədərin mane¬ə¬lə¬ridir.»
200.İmam Əli (ə):«Nəfsin bəlası dünyaya vurğunluqdur.»
201.İmam Əli (ə):«Məşvərətin bəlası nəzərləri bir-birinə vurmaqdır.»
202.İmam Əli (ə):«Hakimlərin bəlası pis rəftardır.»
203.İmam Əli (ə):«Vəzirlərin bəlası düşmənçilikdir.»
204.İmam Əli (ə):«Alimlərin bəlası mənsəbpərəstlikdir.»
205.İmam Əli (ə):«Rəhbərlərin (idarəçilərin) bəlası siyasi acizlikdir.»
206.İmam Əli (ə):«Qoşunun bəlası öz başçısının əmrindən çıxmaqdır.»
207.İmam Əli (ə):«Riyazətin (zahidliyin) bəlası adətin hakim olmasıdır.»
208.İmam Əli (ə):«Rəiyyətin bəlası itaətsizlikdir.»
209.İmam Əli (ə):«Pəhrizkarlığın bəlası qənaətin azlığıdır.»
210.İmam Əli (ə):«Qazilərin bəlası tamahdır.»
211.İmam Əli (ə):«Ədalətli hakimlərin bəlası pəhrizkarlığın azlığıdır.»
212.İmam Əli (ə):«Şücaətli şəxsin bəlası uzaqgörənliyi və ehtiyatı əldən verməkdir.»
213.İmam Əli (ə):«Güclünün bəlası düşməni zəif saymaqdır.»
214.İmam Əli (ə):«Səbrliliyin bəlası xarlıqdır.»
215.İmam Əli (ə):«Bəxşişin bəlası məəttəl etməkdir.»
216.İmam Əli (ə):«Qənaətin bəlası xəsislikdir.»
217.İmam Əli (ə):«Heybət və böyüklüyün bəlası zarafatdır.»
218.İmam Əli (ə):«Axtarışın bəlası məqsədə çatmamaqdır.»
219.İmam Əli (ə):«Ölkə idarəçiliyinin bəlası ölkəni himayə etməkdə aciz qalmaqdır.»
220.İmam Əli (ə):«Əhd-peymanların bəlası onlara əməl etməməkdir.»
221.İmam Əli (ə):«Hakimiyyətin bəlası öyünməkdir.»
222.İmam Əli (ə):«(Hədis və ya hər hansı bir sözü) nəql etməyin bəlası yalan nəql etməkdir.»
223.İmam Əli (ə):«Elmin bəlası ona əməl etməməkdir.»
224.İmam Əli (ə):«Əməlin bəlası niyyət saflığının olmamasıdır.»
225.İmam Əli (ə):«Bağışlamağın (əliaçıqlığın) bəlası yoxsulluqdur.»
226.İmam Əli (ə):«Xalq kütləsinin bəlası pis əməlli alimdir.»
227.İmam Əli (ə):«Ədalətliliyin bəlası güclü zalımdır.»
228.İmam Əli (ə):«Abadlığın bəlası zalım hakimdir.»
229.İmam Əli (ə):«Qüdrətin bəlası yaxşılıq etməməkdir.»
230.İmam Əli (ə):«Ağlın bəlası xudpəsəndlikdir.»
231.İmam Əli (ə):«Sözün bəlası yalan danışmaqdır.»
232.İmam Əli (ə):«İşlərin bəlası icraçıların acizliyidir.»
233.İmam Əli (ə):«Arzuların bəlası əcəllərin çatmasıdır.»
234.İmam Əli (ə):«Vəfalılığın bəlası əhdi pozmaqdır.»
235.İmam Əli (ə):«Uzaqgörənliyin bəlası iş-işdən keçməsidir.»
236.İmam Əli (ə):«Əmanətin bəlası xəyanətdir.»
237.İmam Əli (ə):«Fəqihlərin (alimlərin ) bəlası pəhrizkarlıq etmə¬mək¬dir.»
238.İmam Əli (ə):«Bəxşişin bəlası yersiz xərcləməkdir.»
239.İmam Əli (ə):«Dolanışığın bəlası tədbirsizlikdir.»
240.İmam Əli (ə):«Sözün bəlası çox danışmaqdır.»
241.İmam Əli (ə):«Zənginliyin bəlası xəsislikdir.»
242.İmam Əli (ə):«Arzunun bəlası əcəldir.»
243.İmam Əli (ə):«Yaxşılığın bəlası pis həmdərddir.»
244.İmam Əli (ə):«Qüdrətin bəlası zülmkarlıq və itaətsizlikdir.»
245.İmam Əli (ə):«Bütün bəlaların başı ləzzətlərə ( və eyş-işrətə) vurğunluqdur.»
246.İmam Əli (ə):«Ağlın ən pis bəlası kibr və özünü böyük tut¬maq¬dır.»
 
Ayətullah Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri 
Category: Bəlalar | Added by: IslamQadini (2009-10-17)
Views: 860 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]