«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Cümə günü, 2023-12-08, 11:27 PM
Main » Articles » Mizanul – hikmət (1-ci cild) » Imam Mehdi

İmam Mehdi
Mizanul-hikmət (Hedis)
30. İmam Mehdi

158. İmamın adlar


545. İmam Baqir (ə) «Haqsız yerə öldürülən məzlum şəxsin sahibinə bir ixtiyar verdik. (Şəriətin bu hökmləri ilə) artıq ona kömək olunmuşdur» (İsra, ayə 33) ayəsinin təfsirində buyurmuşdur: «Allah (İslam Peyğəmbərini) Əhməd, Məhəmməd və Mahmud, İsanı Məsih adlandırdığı kimi, Mehdini Mənsur (kömək olunmuş) adlandırmışdır». (Biharul-ənvar, c.51, səh.30, hədis 8)
546. İmam Sadiq (ə) o Həzrətdən Mehdiyə Qaim adı verilməsi barəsində sual soruşularkən buyurmuşdur: «Çünki o hər bir gizli işə istiqamət¬ləndirilir». (əl-Ğeybə, Tusi, səh.471, hədis 489)
159. O Həzrətin imamətinin dəlili
547. İmam Əskəri (ə) o Həzrətdən sonra olacaq ilahi höccət və imam barəsindəki suala cavab verərkən buyurmuşdur: «Oğlum Məhəmməd.Məndən sonra imam və höccət odur. Kim onu tanımadan ölsə cahiliyyət ölüsü kimi ölüb. Bilin! Onun qeybə çəkilməsi olacaqdır. Nadanlar bu barədə sərgərdan qalarlar və batil əhli məhvə düçar olarlar. (Onun zühuru üçün) vaxt təyin edənlər yalan deyərlər. O həmin qeybdən sonra zühur edər. Sanki mən Nəcəfdə onun başı üzərində dalğalanan ağ bayraqları görürəm». (Biharul-ənvar, c.51, səh.160, hədis 7)

160. Mehdi mücdəsi
548. Allahın Peyğəmbəri (s): «Mücdə olsun sənə ey Fatimə ki, Mehdi səndəndir». (Kənzul-Ummal, hədis 34208)
549. Allahın Peyğəmbəri (s): «Mehdi mənim nəvələrimdən biridir ki, üzü ay kimi nurludur». (Kənzul-Ummal, hədis 38666)
550. Allahın Peyğəmbəri (s): «Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolmayınca Qiyamət bərpa olmayacaq. Həmin vaxt mənim Əhli-Beytimdən biri qiyam edəcək və o, yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi ədalətlə dolduracaq. (Kənzul-ummal, hədis 38691)
551. Allahın Peyğəmbəri (s): «Mənim Əhli-Beytimdən bir kişi hakim olacaq ki, onun adı mənim adımla birdir. Əgər dünyadan ancaq bir gün də qalmış olsa, Allah həmin günü, o hakimiyyəti öz əlinə alana kimi uzadacaqdır». (Kənzul-ummal, hədis 38661)
552. İmam Əli (ə): «Mehdi bizdəndir, Fatimənin nəslindən». (Kənzul-ummal, hədis 39675)
553. İmam Baqir (ə): «Qiyam edəndə Kəbəyə söykənəcək və üç yüz on üç kişi onun ətrafında dövrə vuracaq. Deyəcəyi ilk kəlmə, bu ayə olacaq: «əgər imanınız olsa «bəqiyyətullah» sizin üçün daha xeyirlidir». Sonra buyuracaq: «Mən «bəqiyyətullah»am, Onun sizin üzərinizdə olan höccət və canişini». Ona salam göndərən hər bir kəs belə deyər: «Salam olsun sənə ey Allahın yer üzündə qalanı!» (Nurus-Səqəleyn, c.2, səh.392, hədis 194)
161. İmam Mehdinin iki dəfə qeybə çəkilməsi
554. İmam Sadiq (ə):«Qaim iki dəfə qeybə çəkilər: Bir dəfə qısa və bir dəfə uzun müddətli. Birinci dəfə qeybə çəkiləndə onun yerini ancaq o Həzrətin xas şiələri bilərlər. İkinci qeybdə isə onun yerindən o Həzrətin din yoldaşlarının xaslarından başqa heç kəsin xəbəri olmaz». (Biharul-ənvar, c.52, səh.155, hədis 10)
162. İmam qeybdə olan zamanda dindarlığın çətin olması
555. Allahın Peyğəmbəri (s): «Məni haqq olaraq mücdəçi kimi göndərənə and olsun ki, o qeybdə olanda onun imam olması əqidəsində möhkəm duranlar qırmızı kükürddən də az tapılarlar». (Kəmalud-din, c.1, səh.288, hədis 7)
556. İmam Sadiq (ə): «Həqiqətən bu işin sahibi (imam Zaman) qeybə çəkilər. Həmin zamanda dini saxlamaq dəvətikanını əl ilə yuxarıdan aşağı qopartmaqdan da asan olar». O Həzrət sonra bir az sükut etdi və buyurdu: «Həqiqətən bu işin sahibi qeybə çəkiləcək. Odur ki, gərək bəndə Allahdan qorxsun və öz dinindən yapışsın». (əl-ğeybə, Nömani, səh.169, hədis 11)

163. İmam qeybdə olan zaman dua etmək
557. İmam Sadiq (ə) İbn Sənana xitab edərək buyurmuşdur: «Tezliklə şəkk və tərəddüdə düşəcəksiniz, aydın nişanə və yol göstərən imamsız qalacaqsınız. Həmin şəkk və tərəddüddən «Ğəriq» duasının oxuyandan başqa heç kəs qurtula bilməyəcək». (İbn Sənan nəql edir ki,) dedim: «Ğəriq» duası necədir? Buyurdu: Deyirsən:
يا اللهُ يا رحمانُ يا رحيمُ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلي دِينِك

«Ey Allah! Ey Bağışlayan! Ey mehriban! Ey qəlbləri haldan hala salan! Mənim qəlbimi öz dinində möhkəm et!» Mən dedim:
يا اللهُ يا رحمانُ يا رحيمُ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَ الأَبْصارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلي دِينِكَ

«Ey Allah! Ey Bağışlayan! Ey mehriban! Ey qəlbləri və düşüncələri haldan hala salan! Mənim qəlbimi öz dinində möhkəm et!» Buyurdu: «Əlbəttə, ki, Allah-Taala qəlb və düşüncələri haldan hala salandır. Amma sən mən deyən kimi de:
اللهُ يا رحمانُ يا رحيمُ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلي دِينِكَ

«Ey Allah! Ey Bağışlayan! Ey mehriban! Ey qəlbləri haldan hala salan! Mənim qəlbimi öz dinində möhkəm et!» (Biharul-ənvar, c.52, səh.149, hədis 73)
164. Fərəc (Kəlmənin lüğəti mənası hüzn, kədər, məyusluqdan sonar gələn sevinc, şadlıq və yaxşı əhvaldır. Amma hədislərdə on ikinci imamın zühurunun zamanına işarə olaraq işlədilir.) intizarı çəkmək
558. Allahın Peyğəmbəri (s): «Mənim ümmətimin ən üstün işi fərəc intizarında olmaq və Allahdan onun baş verməsini istəməkdir». (Biharul-ənvar, c.52, səh.122, hədis 2)
559. İmam Səccad (ə): «Fərəc intizarını çəkməyin özü ən böyük qurtuluşlardandır». (Biharul-ənvar, c.52, səh.122, hədis 4)
560. İmam Sadiq (ə): «Kim bu iş sahibinin (imam Zamanın zühurunun) intizarını çəkən halda ölsə, Qaimlə birlikdə onun xeyməsində olmuş kimidir. Xeyr! Bəlkə hətta Allahın Peyğəmbərinin (s) kənarında qılınc çalan şəxs kimidir». (Biharul-ənvar, c.52, səh.146, hədis 69)
561. İmamKazim (ə): «Fərəc intizarında olmağın özü bir növ açılışdır». (əl-Ğeybə, Tusi, səh.459, hədis 471)

165. İnsanları ümidsizlik bürüdükdən sonra Qaimin zühur etməsi
562. İmam Sadiq (ə): «And olsun Allaha ki, bu iş (imamın zühuru) sizlər tamamilə ümidsizləşdikdən, xeyr, and olsun Allaha (sizin yaxşılarınızla pisləriniz) bir-birindən seçiləndən sonra sorağınıza gələcəkdir». (Biharul-ənvar, c.52, səh.111, hədis 20)
563. İmam Rza (ə): «Həqiqətən fərəc ümidsizlikdən sonra gələr». (Biharul-ənvar, c.52, səh.110, hədis 17)
166. Zühur üçün vaxt təyin edənlər yalançıdırlar
564. İmam Baqir (ə) Fuzeylin «zühurun vaxtı müəyyənləşdirilib?» sualının cavabında buyurmuşdur: «Vaxt qoyanlar yalan deyiblər, vaxt qoyanlar yalan deyiblər, vaxt qoyanlar yalan deyiblər!» (əl-Ğeybə, Tusi, səh.110, hədis9)

167. Qeybə çəkilmənin səbəbi
565. Allahın Peyğəmbəri (s): «O uşağın qeybə çəkilməsindən başqa çarə yoxdur». Soruşdular: «Nə üçün, ey Allahın Peyğəmbəri? Buyurdu: «Öldürülməkdən qorxusu vardır». (Biharul-ənvar, c.52, səh.90, hədis 1)
566. İmam Sadiq (ə) qeybə çəkilmənin səbəbi barəsindəki sualın cavabında buyurmuşdur: «Sizə faş etmək icazəmiz olmayan səbəbə görə».
Abdullah ibn Fuzeyl nəql edir ki, dedim:«Bəs onda qeybə çəkilməyin fayda və hikməti nədir? Buyurdu: «Onun qeybə çəkilməsinin hikməti ondan qabaqkı ilahi höccətlərin qeybə çəkilmələrinin hikmətidir. Onun hikməti ancaq onun zühurundan sonra məlum olacaq…Qeybə çəkilmək Allahdan (Onun işlərindən) olan bir iş, Allahın sirlərindən biri və Allahın qeyblərindəndir. Allahın hikmət sahibi olmasını bildikdən sonra Onun bütün işlərinin hikmət əsasında olmasını anlayırıq, hətta onların hikmətlərinin sirləri bizə məlum olmasa belə!» (Kəmaluddin-din, səh.482, hədis 11)
567. İmam Sadiq (ə): «Qaim (ə) Allahın əmanətləri çıxana (yəni kafirlərin belindən möminlər doğulana) kimi əsla zühur etməz. Beləliklə, onlar çıxandan sonra Qaim Allahın düşmənlərinə qalib gələr və onları öldürər». (İləluş-şəraye, səh.147, hədis 2)
568. İmam Sadiq (ə): «Bu iş ( Qaimin (ə) qiyamı) bütün dəstə və qruplar xalqa hakim olduqdan sonra baş verəcək ki, heç kəs «əgər biz hakim olsaydıq ədaləti bərqərar edərdik» deyə bilməsin. Bundan sonra haqq və ədaləti bərqərar edən Qaim qiyam edəcək». (əl-Ğeybə, Nömani, səh.274, hədis 53)
569. İmamKazim (ə): «Əgər sizin aranızda «Bədr» əhlinin sayı qədər (həqiqi mömin) olmuş olsaydı, bizim Qaimimiz qiyam edərdi».

168. İmam qeybdə olan zaman insanların ondan bəhrələnməsi
570. İmam Mehdi (ə): «Mən qeybdə olan zaman məndən bəhrələnmək günəş buludun arxasında gözlərdən gizlin olanda ondan bəhrələnmək kimidir. Ulduzlar göy əhlinin əmin-amanlıq amili olduğu kimi mən də yer əhlinin əmin-amanlıq amiliyəm. (Biharul-ənvar, c.52, səh.92, hədis 7)

169. Zühurun əlamətləri
571. İmam Əli (ə): «Xətib həlakətə düçar olanda, zəmanənin imamı gözlərdən gizlinə çəkiləndə və bir dəstə qəlblər şad, bir dəstə qəlblər isə qəmgin olanda arzusu olanlar məhv olar, dağılanlar bir-birlərindən ayrılar və sayları az - üç yüz nəfər və ya çox olan möminlər qalarlar. Həmin möminlərin kənarında «Bədr» günü Allahın Peyğəmbərinin (s) kənarında döyüşmüş, öldürülməmiş və ölməmiş bir dəstə döyüşər». (Biharul-ənvar, c.52, səh.137, hədis 42)
572. İmam Sadiq (ə): «Allah möminlər üçün Qaimin (ə) qiyamının Bəzi nişanələrini sayıb». Məhəmməd ibn Müslim nəql edir ki, mən dedim: «Allah məni sizə fəda etsin, həmin nişanələr hansılardır?» Buyurdu: «Allah-taalanın bu kəlamı: «Biz sizi (möminləri Qaimin qiyamından qabaq) bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal , can və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. Səbr edən şəxslərə mücdə ver».
573. İmam Mehdi (ə) Əli ibn Məhzyarın « ağam,bu iş (zühur) nə vaxt olacaq?» sualının cavabında buyurmuşdur:«Məkkənin yolları sizin üzünüzə bağlanan zaman». (Nurus-Səqəleyn, c.5, səh.461, hədis 4)

170. Zühur zamanı
574. İmam Əli (ə): «Bir carçı səmadan «həqiqətən haqq Məhəmməd Əhli-Beyti ilədir!» deyə fəryad qoparanda Mehdi camaatın dilinə düşəcək. Onlar onun məhəbbət piyalələrini başlarına çəkəcəklər və dillərində onu yada salmaqdan və onun adından başqa bir şey olmaz». (əl-Təşrif bil minən, səh.129, hədis 136)
575. İmam Baqir (ə): «Əgər camaat Qaim qiyam edən zaman necə qırğınlar edəcəyini bilsəydi, şübhəsiz ki, onların çoxu onu görmək istərdi... Hətta insanların çoxu deyər: «O Məhəmmədin Əhli-Beytindən deyil, əgər Məhəmmədin Əhli-Beytindən olsaydı rəhm edərdi». (əl-Ğeybə, Nömani, səh.204, hədis 6)
576. İmam Baqir (ə): «Qaim yeni hökm, yeni kitab və yeni qəzavət (onların həqiqətini) gətirəcək. Ərəblərə qarşı sərt olacaq. İşi ancaq qılınc ilə olacaq. Heç kəsə tövbə etdirməyəcək və Allah yolunda heç bir qınayanın töhmətinə əhəmiyyət verməyəcək». (əl-Ğeybə, Nömani, səh.317, hədis 1)
577. İmam Sadiq (ə): «Bizim Qaimimiz qiyam edəndə Allah şiələrimizin qulaq və gözlərini elə iti edəcək ki, onlarla Qaim arasında qasid olmayacaq. Durduğu yerdən şiələrlə danışacaq və onlar onun sözlərini eşidəcək, onu görəcəklər». (əl-kafi, c.8, səh.241, hədis 329)
578. İmam Sadiq (ə): «Ərəblərin az bir hissəsi Qaim (ə) ilə birlikdə qiyam edəcəklər». Dedilər: «Ərəblərin çoxu özünü o Həzrətin yardımçısı hesab edir?» Buyrdu: «İnsanlar gərək saflaşsınlar, yaxşısı ilə pisi bir-birindən ayrılsın, xəlbirlənsinlər. Onların çoxu xəlbirdən töküləcək». (əl-Ğeybə, Nömani, səh.204, hədis 6)
579. İmam Sadiq (ə): «Qaim (ə) qiyam edəndə o Həzrətin nəslindən olması güman edilənlər onun dəstəsindən çıxacaqlar, aya və günəşə pərəstiş edənə oxşayanlar isə onun dəstəsinə qoşulacaqlar». (əl-Ğeybə, Nömani, səh.317, hədis 1)

171. Dünya imam Mehdinin zühurundan sonra
580. Allahın Peyğəmbəri (s): «Ümmətimin sonuncusunun içində Mehdi qiyam edəcək. Allah ona yağış əta edəcək, yer otunu bitirəcək, malı tam və kamil şəkildə verəcək, heyvan və dördayaqlılar artacaq və ümmət başıuca və əzəmətli olacaq». (Kənzul-ummal, hədis 38700)
581. İmam Səccad (ə): «Bizim Qaimimiz qiyam edəndə Allah bəlanı bizim şiələrimizdən götürəcək, onların qəlblərini dəmir parçası kimi (möhkəm və qorxmaz) edəcək və onların hər birinə qırx kişinin gücünü verəcək. Onlar dünyanın ağa və başçısı olacaqlar». (Mişkatul-ənvar, səh.79)
582. İmam Baqir (ə): «Qaim qiyam edəndə hər bir kinli düşmənə imanı təqdim edəcək. Əgər (həmin düşmən) səmimi qəlbdən iman gətirməsə boynu vurulacaq və ya bu günkü zimmə əhli (qeyri-müsəlmanlar) kimi cizyə (vergi) verəcək. Və həmin şəxslərin belinə qayış bağlayacaq və onları şəhərlərdən ətrafa və kəndlərə köçürəcəkdir». (əl-kafi, c.8, səh.227, hədis 288)

Ayətullah Muhəmməd Muhəmmədi Reyşəhri

Category: Imam Mehdi | Added by: IslamQadini (2010-06-09)
Views: 1168 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]