«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Bazar, 2024-04-14, 5:21 PM
Main » Articles » Mizanul – hikmət (2-ci cild) » Qorxu

Mizanul-hikmət
Mizanul-hikmət 
138. Qorxu

653. Qorxu (Allah qorxusu)
1985. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hikmətin başı Allah qorxusudur». (Biharul-ənvar, c.77, səh.133, hədis 43)
     1986. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hamıdan çox Allahdan qorxan kəs, Allah yanında ən ali məqam sahibi olan insandır». (Biharul-ənvar, c.77, səh.180)
     1987. Allahın Peyğəmbəri (s): «Üç şey insana nicat verər: …və gizlində Allahdan sanki Onu görürmüş kimi qorxmaq. Çünki sən Onu görməsən də, O səni görür».(Biharul-ənvar, c.70, səh.7, hədis 5)
     1988. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allahı daha çox tanıyan, Allahdan daha çox qorxar». (Biharul-ənvar, səh.393, hədis 64)
     1989. İmam Əli (ə): «Allah qorxusu, Allahı tanıyanların köynəyidir». (Ğurərul-hikəm, hədis 664)
     1990. İmam Səccad (ə): «Ey Adəm övladı! Allah qorxusu sənin altdan geydiyin paltar və qəm-qüssə üstdən geyindiyin geyim olanadək daim xeyir-bərəkət içində olacaqsan». (Əmali-Tusi, səh.115, hədis 176)
     654. Mömin iki qorxu arasında yaşayır
     1991. İmam Sadiq (ə): «Mömin iki qorxu arasında yaşayır: Keçmişdə etdiyi günaha görə qorxur və Allahın həmin günahları bağışlayıb bağışlamadığını bilmir. Eləcə də, qalan ömrünə görə qorxur və bilmir ki, bu müddətdə ölümə səbəb olan hansı gunahları edəcək. Beləliklə, mömin daim qorxu içindədir və qorxudan başqa heç nə onu islah etməz». (əl-Kafi, c.1, səh.71, hədis 12)
     655. Mömin qorxu və ümidlə yaşayır
     1992. Allahın Peyğəmbəri (s): «Əgər Allahın rəhmətinin ölçüsünü bilsəydiniz, ona arxalanıb az bir əməldən başqa heç nə etməzdiniz. Əgər Allahın qəzəbinin ölçüsünü bilsəydiniz, heç vaxt nicat tapmayacağınızı düşünərdiniz». (Kənzul-ummal, hədis 5894)
     1993. İmam Sadiq (ə): «Allaha elə ümidvar ol ki, səndən günah etmək qorxusunu götürməsin və Allahdan elə qorx ki, səni Onun rəhmətindən məyus etməsin». (Biharul-ənvar, c.70, səh.384, hədis 39)
     1994. İmam Sadiq (ə): «Atam buyurardı: Elə bir mömin bəndə yoxdur ki, qəlbində iki nur olmasın: qorxu nuru və ümid nuru. Əgər onların hər ikisi tərəziyə qoyulsa, biri-digərindən ağır gəlməz». (əl-Kafi, c.2, səh.67, hədis 1)
     656. Allahdan qorxanın əlamətləri
     1995. İmam Əli (ə): «Öz Rəbbindən qorxan kəs zülm etməkdən çəkinər». (Biharul-ənvar, c.75, səh.309, hədis 3)
     1996. İmam Sadiq (ə): «Bəndə, qorxan və ümidvar olmayınca mömin olmaz. Qorxu və ümid onu (xeyir) əmələ çəkməyincə, qorxan və ümidvar olmaz». (Biharul-ənvar, c.70, səh.392, hədis 61)
     1997. İmam Sadiq (ə): «Qorxan kəs odur ki, qorxu onunçün danışan dil saxlamasın».(Biharul-ənvar, c.78, səh.244, hədis 54)
     657.Qorxunun izahı
     1998. İmam Əli (ə): «Allahın zülmündən qorxmayın (Çünki o heç kəsə zülm etməz), özünüz özünüzə zülm etməkdən qorxun». (Ğurərul-hikəm, hədis 10234)
     1999. İmam Əli (ə): «Öz günahından başqa heç nədən qorxma, öz Rəbbindən başqa heç kəsə ümid bağlama». (Ğurərul-hikəm, hədis 10161)
     2000. İmam Əli (ə): «Allahdan qorxduğun zaman Ona tərəf qaçırsan, məxluqdan qorxduğun zamansa ondan qaçırsan». (Ğurərul-hikəm, hədis 4028)
     658. Qorxunun nəticələri
     2001. Allahın Peyğəmbəri (s): «(Yolun təhlükəsindən və quldurlardan) Qorxan kəs gecə vaxtı hərəkət edər. Gecə hərəkət edən kəs mənzil başına çatar. Bilin ki, Allahın malları çox bahalıdır. Bilin ki, Allahın malı Cənnətdir». (Kənzul-ummal, hədis 5885)
     2002. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allah-Taala buyurmuşdur:Öz izzəti cəlalıma and olsun, bəndəm üçün iki qorxunu və iki asayişi birlikdə yaratmaram. Beləliklə, əgər (bəndə) dünyada özünün Məndən amanda olduğunu bilsə, Qiyamət günü onu qorxudaram və əgər dünyada Məndən qorxarsa, Qiyamət günü ona asayiş bəxş edərəm». (Biharul-ənvar, c.70, səh.379, hədis 28)
     2003. İmam Əli (ə): «Qorxu nəfsi günahlardan çəkindirər və onun itaətsizliyinin qarşısını alar». (Ğurərul-hikəm, hədis 1987)
     2004. İmam Əli (ə): «Qorxusu (və ehtiyatı) çox olan az ziyan görər». (Ğurərul-hikəm, hədis 8036)
     2005. İmam Əli (ə): «Qorxunun meyvəsi asayişdir». (Ğurərul-hikəm, hədis 4591)
     2006. İmam Həsən (ə): «Kim Allaha bəndəlik etsə, Allah bütün əşyaları onun bəndəsi edər». (Tənbihul-xəvatir, c.2, səh.108)
     2007. İmam Sadiq (ə): «Kim Allahdan qorxsa, Allah hər şeyi ondan qorxudar və kim Allahdan qorxmasa. Allah-Taala onu hər şeydən qorxudar». (əl-Kafi, c.2, səh.68, hədis 3)
     2008. İmam Hadi (ə): «Kim Allahdan qorxsa hamı ondan qorxar». (Biharul-ənvar, c.77, səh.366, hədis 2)
     659. Allahdan qeyrisindən qorxmaqdan çəkindirmək
     2009. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allahın Adəm övladına hökmran təyin etdiyi elə bir kəs olmayıb ki, Adəm övladı ondan qorxmasın. Əgər Adəm övladı Allahdan qeyrisindən qorxmasaydı, Allah-Taala özündən başqa heç kəsi onun üzərində hakim təyin etməzdi. Adəm övladı ümid etdiyi kəsdən başqa heç kəsə tapşırılmadı. Əgər Adəm övladı Allahdan qeyrisinə ümid bəsləməsəydi, Allahdan başqa bir kəsə tapşırılmazdı». (Kənzul-ummal, hədis 5909)
     2010. Allahın Peyğəmbəri (s): «Xoş o kəsin halına ki, Allah qorxusu onu insanlardan qorxmaqdan çəkindirmişdir». (Biharul-ənvar, c.77, səh.126, hədis 32)
     2011. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allah yolunda heç bir məzəmmət edənin danlağından ürəyinə qorxu salma». (əl-Xisal, səh.526, hədis 13)
     660. Bir şeydən qorxanda münasib rəftar
     2012. İmam Əli (ə): «Bir işdən qorxan zaman özünü onun ağuşuna at. Çünki o işdən bərk qorxmaq, o işə başlamaqdan daha çətin və daha çox ziyanlıdır». (Nəhcül-bəlağə, hikmət 175)
     2013. İmam Əli (ə): «İşin çətinliyindən və ağırlığından qorxanda onun müqabilində dəyanət və əyilməzlik göstər ki, o iş sənə ram olsun. Hadisələr qarşısında çıxış yolu ara ki, işlərin sənə asan olsun». (Ğurərul-hikəm, hədis 41108)
     661. Müxtəlif
     2014. İmam Əli (ə): «Heç kəsi qorxutmayan kəs, heç vaxt qorxmaz». (Ğurərul-hikəm, hədis 8955)
     2015. İmam Sadiq (ə): «Qorxduğun bir yerə daxil olan zaman bu ayəni oxu: «Rəbbi ədxilni mudxələ sidqin vəəxricni muxrəcə siqgin vəcəl li min lədunkə sultanən nəsira».(İsra surəsi, ayə 80) (Yəni, ey Rəbbim. Məni həqiqi girişdən daxil və həqiqi çıxış yerindən xaric et, öz tərəfindən mənim üçün bir qüdrətli köməkçi təyin et) Qorxduğun bir kəsi gördüyün zaman ayətəl - kürsü (Bəqərə surəsi, ayə 255-257) oxu». (Biharul-ənvar, c.76, səh.247, hədis 37)
     2016. İmam Rza (ə): «Azda (günahda) Allahdan qorxmayan, çox (günahda) da Ondan qorxmaz». (Biharul-ənvar, c.71, səh.174, hədis 10)
     
Ayətullah Muhəmməd Muhəmmədi Reyşəhri
Category: Qorxu | Added by: IslamQadini (2011-11-16)
Views: 1252 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]