«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Cümə günü, 2024-05-24, 1:37 PM
Main » Articles

Total entries in catalog: 907
Shown entries: 751-800
Pages: « 1 2 ... 14 15 16 17 18 19 »

 Mübarizə bununla bitmir
  Imamətin dördüncü günəşi, şəhidlər ağası Imam Hüseynın (ə) oğlu Imam Zeynəlabidin (ə) hicrətin 38-ci ilində dünyaya göz açmışdır.
Mübarizə bununla bitmir | Views: 973 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

 Qədir Хum hаdisəsi (2)
  Pеyğəmbər (s) Аllаhın əmri ilə öz qоhumunu хəlifə qоyur. Indi bunlаrı inаndır ki, bu хəbər Аllаhdаndır. Аllаh buyurur ki: «Qоrхmа dе, Mən səni qоruyаcаğаm.»
Qədir Хum hаdisəsi (2) | Views: 1059 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

 Qədir Xum hadisəsi (I)
  Maidə surəsi Qədir Xum hadisəsi ilə bağlı nazil olan surələrdəndir. Əvvəla qеyd еdim ki, istənilən mövzuya diqqət vеrmək istəsən, gərək bеyni azad buraxasan ki, bеyin təhlildə çətinlik çəkməsin.
Qədir Xum hadisəsi (I) | Views: 1363 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

  Həsrət yаğışı
  Sülеymаn Аllаhını dərin məhəbbətlə sеvən, gеcənin qаrаnlığındа qiyаmətin vаhiməli dəqiqələrindən vəhşətə gəlib yаtаğındаn qаlхаrаq göz yаşlаrı ilə ...
Həsrət yаğışı | Views: 986 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

İslam tarixi 2 (xronologiya)
  
İkinci hicri əsri (719-816)
721−Müsəlmаnlаr tərəfindən Tuluzun fəth edilməsi.
İslam tarixi 2 (xronologiya) | Views: 1140 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

Səlib yürüşləri
  
Tarixdə 200 ilə qədər dövrü əhatə edən "Səlib yürüşləri" yeddi hissədən ibarətdir. Bu müharibələrin əsas səbəbini, xristian dünyasının, müsəlmanların qərbə doğru irəliləyişindən intiqam almaq,
Səlib yürüşləri | Views: 754 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

Təbriz memarlığı
  
XV yüzillik orta əsr Təbrizin intellektual və bədii həyatının yeni çiçəklənmə dövrü olmuşdur. Bu əsrdə şəhər özünün memarlıqplanlaşdırma inkişafının əhəmiyyətli çağlarından birini keçirirdi.
Təbriz memarlığı | Views: 1503 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

Ozan məscidi
  
Diridiri yandırılan məsum insan fəryadlarının tarixi şahidi Qədim tarixə malik olan Gəncə memarlıq abidələr ilə zəngindir.
Ozan məscidi | Views: 973 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

Qərbi Azərbaycan abidələri
  Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin verdiyi məlumata görə (h.t. ilə 915), m.t. 1509-1510-cu ildə Şah Ismayıl Səfəvi öz vəziri Rəvan Qulu xana qala tikdirilməsi üçün (indiki Irəvan şəhərinin yerində Zəngi çayının sağ sahili boyunca) fərman verdi.
Qərbi Azərbaycan abidələri | Views: 2093 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-30 | Comments (0)

 Ay ev yiyəsi, qonaq istəyirsən?
«Qonaq gələndə öz ruzisini gətirər, gedəndə isə ev sakinlərinin günahlarını özü ilə aparar»
Ay ev yiyəsi, qonaq istəyirsən? | Views: 1430 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-28 | Comments (0)

 Allah kimləri və nəyə görə sınağa çəkir?
Allah kafirləri, günahkarları və naşükürləri cəzalandırır
Allah kimləri və nəyə görə sınağa çəkir? | Views: 1151 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-28 | Comments (0)

 
Mütə ilə zinanın fərqi
  Allah Təalaya həmd və şükürlər olsun ki, insana nəsil artırmaq üçün şəhvət qüvvəsi vermişdir.
Mütə ilə zinanın fərqi | Views: 2472 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-23 | Comments (6)

 
Torpağa tapşırılandan sonrakı həyat...
Ruhlar haradadır?
Torpağa tapşırılandan sonrakı həyat... | Views: 3467 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-23 | Comments (0)

Müvəqqəti nikah
İslam hökmlərindən tam agahlığı olmayan bəzi nadan insanlar müvəqqəti nikah barəsində çox çirkin bir mənzərə yaratmışlar və indi də yaratmaqdadırlar.
Müvəqqəti nikah | Views: 2641 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-20 | Comments (1)

 Qeybdən bir səs gəldi ki, bu uşağın adını Əli qoy
"Bətnimdəki uşağa and verirəm ki, onun doğulmasını mənim üçün asan elə"
  
Ögey "övladla” evlənmək?
Kiminlə ailə qurmaq olmaz
  

Ögey “övladla” evlənmək? | Views: 1099 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)


Hər şey göründüyü kimi deyil!
Ətrafdakı insanlar sənə nəyə görə hörmət etməlidir?
  

Hər şey göründüyü kimi deyil! | Views: 1376 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (1)


Pis yuxu görəndə nə etmək lazımdır?
Sübh namazından əvvəl görülən yuxular çin olur
  

Pis yuxu görəndə nə etmək lazımdır? | Views: 2514 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (1)

 
Allahın halal etdiyini kim haram edə bilər
  
Allahın halal etdiyini kim haram edə bilər | Views: 2240 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
DÜNYA MALINA HƏRİSLİK
DÜNYA MALINA HƏRİSLİK | Views: 968 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
FANİ DÜNYA VƏ ONUN HƏLAK EDİCİ CAZİBƏSİ
FANİ DÜNYA VƏ ONUN HƏLAK EDİCİ CAZİBƏSİ | Views: 1199 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
QƏNAƏTCİLLİK
QƏNAƏTCİLLİK | Views: 960 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
MƏSLƏHƏT, MƏŞVƏRƏT
MƏSLƏHƏT, MƏŞVƏRƏT | Views: 892 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
ZƏHMƏT VƏ TƏNBƏLLİK
ZƏHMƏT VƏ TƏNBƏLLİK | Views: 905 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

  
ŞƏHADƏT VƏ ŞƏHİDLİK
ŞƏHADƏT VƏ ŞƏHİDLİK | Views: 890 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

  
İMAM MƏHDİ VƏ ƏDALƏTİN HAKİMİYYƏTİ
İMAM MƏHDİ VƏ ƏDALƏTİN HAKİMİYYƏTİ | Views: 1193 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
DİNDƏ AXTARIŞ
DİNDƏ AXTARIŞ | Views: 1099 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
XOŞ XASİYYƏTLİK VƏ ONUN YAXŞI SƏMƏRƏLƏRİ
XOŞ XASİYYƏTLİK VƏ ONUN YAXŞI SƏMƏRƏLƏRİ | Views: 1276 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
QƏZƏB VƏ BƏDRƏFTARLIQLARIN BƏLALARI
QƏZƏB VƏ BƏDRƏFTARLIQLARIN BƏLALARI | Views: 1044 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (1)

 
BAĞIŞLANMAQ İSTƏYİ
BAĞIŞLANMAQ İSTƏYİ | Views: 1210 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
CAMAAT NAMAZI
CAMAAT NAMAZI | Views: 1445 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 XƏTM DUASI 
XƏTM DUASI | Views: 1055 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-19 | Comments (0)

 
Məhdəviyyət inancı haqqında qırx hədis:
Məhdəviyyət inancı haqqında qırx hədis: | Views: 1733 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-18 | Comments (0)

 
QIRX HƏDİS

«Qırx hәdisin әhәmmiyyәti»

QIRX HƏDİS | Views: 3586 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-18 | Comments (0)

 
İman çeşməsi
 
İman çeşməsi | Views: 1266 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-18 | Comments (0)

 
 TİBBİ HƏDİSLƏR ENSİKLOPEDİYASI
Çevirən: ƏLƏDDİN MƏLİKOV
Tibb elmi İslam baxışında
Tibb elminin əhəmiyyəti
TİBBİ HƏDİSLƏR ENSİKLOPEDİYASI | Views: 2834 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-18 | Comments (1)

 
İmam Baqirin (ə)Əbdullah ibn Muəmmər Lisi ilə söhbəti

 
 
Azan yukle
10 | Views: 1706 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (3)

 
Azan yukle
9 | Views: 1092 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
 
Azan yukle
8 | Views: 976 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
 
 
Azan yukle
7 | Views: 1025 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
 
 
 
Azan yukle.
6 | Views: 868 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
 
 
Azan yukle
5 | Views: 932 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
 
 
 
Azan yukle
4 | Views: 975 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
 
Azan yukle
2 | Views: 977 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
 
Azan yukle
1 | Views: 1076 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-17 | Comments (0)

 
Allaha itaet
Allah oz mexluqatini hedden artiq chox sevir.
umumiyyetle butun senetkarlar oz yaratdiqlarini chox sevirler.
Ona gore de Allah taala bendelerin xeyrini nezere alib beezi hokmleri vacib ve musteheb ve bezi hokmlerin ise onlarin zererine oldugunu nezere alib haram ve mekruh hesab etmishdir.
Allaha itaet | Views: 1787 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-04 | Comments (0)

Dili qorumaq

Size hech bir ehemiyyeti ve xeyiri olmayan sozlerden dilinizi saxlayin.
Heqiqetde Adem ovladinin xetalarinin choxu dilinden chixar.
Insanda dil kimi chox gunah bash veren ikinci bir uzv yoxdur.
Ele buna gore de susmaq hikmet qapilarindandir.
Dili qorumaq | Views: 1800 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-04 | Comments (1)

Nefsin muhasibesi

Her gece oz-ozunuzle hesab chekin.
Ey insan, (Allah sene her iki dunyanin xeyrini ruzi etsin) seninle hesab chekilmemish ozun ozunle hesab chek.
Nefsin muhasibesi | Views: 1276 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-04 | Comments (0)


Nefsin keshiyinde
Ey insan, nefsinin ishlerinde diqqetli ol.
Bunu bil ki, Allah seni gorur ve her bir halda etdiyin herekete, ishe, dediyin soze, gorduyun sehve, atdigin qedeme, chekdiyin nefese, hetta kechirdiyin anlara bele agahdir.
Nefsin keshiyinde | Views: 1203 | Added by: IslamQadini | Date: 2009-09-04 | Comments (2)

1-50 51-100 ... 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-907